zaterdag, 15 mei 2010

Manneken Pis

Manneken Pis is een standbeeldje in het centrum van Brussel en stelt een plassend jongetje voor. Het 58 cm grote ventje op een sokkel is geplaatst. Het betreft een bronzen beeldje dat Hiëronymus Duquesnoy in 1619 in opdracht van het stadsbestuur heeft gemaakt als versiering van een publieke fontein waarbij het lijkt alsof het jongetje urineert. Bij speciale gelegenheden plast hij bier of wijn in plaats van water. Het huidige beeldje is een afgietsel van het eerste, dat in 1817 werd vernield. Manneken Pis is wereldberoemd vanwege zijn guitige uiterlijk en de legenden die om zijn persoon werden geweven. De bekendste legende verhaalt over een jongetje dat de stad gered had door vlammen of een brandende lont te blussen door erop te plassen.

DSC WEBN0001163 4  7209

De twist tussen Brussel en Geraardsbergen, die draait om de vraag wie nu het oudste beeldje van deze identieke tweeling zou bezitten, is eindelijk beslecht, nu blijkt uit stadsrekeningen dat het beeldje in Geraardsbergen ouder is.