maandag, 18 augustus 2008

Last Post

DSC WEBN0000541 2 6090


Every evening since 1928, at precisely eight o'clock, the Last Post - the traditional salute to the fallen warrior - has been played under the Menin Gate Memorial in Ieper, Belgium.

DSC WEBN0000542 2 6140


DSC WEBN0000541 2 6114

Iedere avond sinds 1928, precies om 20 u, The Last Post – de tradotionele groet aan de gestorven krijger – wordt gespeeld onder de Menenpoort in Ieper Memorial, België

DSC WEBN0000542 2 6121

DSC WEBN0000542 2 6153

This daily tribute - performed by a team of local buglers - serves to honour the memory of the soldiers of the British Empire, who fought and died in the immortal Ypres Salient during the First World War.


DSC WEBN0000542 2 6135


DSC WEBN0000542 2 6136

 DSC WEBN0000542 2 6159

Dit dagelijkse eerbetoon - uitgevoerd door een team van lokale burgers - dient ter ere van de nagedachtenis van de soldaten van het Britse rijk, die streden en stierven in de onsterfelijke Ypres Salient tijdens de Eerste Wereldoorlog.

DSC WEBN0000542 2 6186

DSC WEBN0000542 2 6183

 
It is the aim of the Last Post Association to maintain this ceremony in perpetuity.

DSC WEBN0000542 2 6156

DSC WEBN0000542 2 6192

Het is de bedoeling van de Last Post Association om deze ceremonie in eeuwigheid te blijven doen.

 DSC WEBN0000542 2 6199

DSC WEBN0000542 2 6200

Today is the 27484 day of the Last Post ceremony.


DSC WEBN0000542 2 6213

Vandaag is de 27484 dag van de Last Post ceremonie.

 DSC WEBN0000542 2 5989