dinsdag, 11 november 2008

11 november 1918 - 2008

Vier jaar lang woedde WO I maar op 11 november 1918 zwegen de wapens eindelijk. Precies 90 jaar later zijn de littekens van 'de grote oorlog' nog steeds zichtbaar in het landschap van de Westhoek. Dit getuigen de begraafplaatsen, monumenten, musea, kraters, bunkers ... . Nu nog haalt men in de streek, dingen boven aarde die te maken hebben met deze vershrikking. Het najaar is een ideaal moment om even stil te staan bij de oorlogsgruwel.

DSC WEBN0000620 2 6516

Het zwaartepunt van de herdenking ligt in Ieper, waar vandaag om 10.30 uur de traditionele Poppies Parade wordt gehouden naar de Menepoort voor de speciale Last Post om 11.11 uur.

DSC WEBN0000541 2 5966

DSC WEBN0000620 2 6183

Die plechtigheid wordt door een 20-tal ambasadeurs bijgewoond en diverse burgemeesters van Mayors for Peace. Onder hen Doctor Tadatoshi Akiba, de burgemeester van Hiroshima, die voorzitter is van Mayors for Peace. Hij komt het 'Hiroshima-Nagasaki Protocol' promoten, dat oproept tot volledige nucleare ontwapening tegen 2020.

DSC WEBN0000620 2 6061

 

maandag, 18 augustus 2008

Last Post

DSC WEBN0000541 2 6090


Every evening since 1928, at precisely eight o'clock, the Last Post - the traditional salute to the fallen warrior - has been played under the Menin Gate Memorial in Ieper, Belgium.

DSC WEBN0000542 2 6140


DSC WEBN0000541 2 6114

Iedere avond sinds 1928, precies om 20 u, The Last Post – de tradotionele groet aan de gestorven krijger – wordt gespeeld onder de Menenpoort in Ieper Memorial, België

DSC WEBN0000542 2 6121

DSC WEBN0000542 2 6153

This daily tribute - performed by a team of local buglers - serves to honour the memory of the soldiers of the British Empire, who fought and died in the immortal Ypres Salient during the First World War.


DSC WEBN0000542 2 6135


DSC WEBN0000542 2 6136

 DSC WEBN0000542 2 6159

Dit dagelijkse eerbetoon - uitgevoerd door een team van lokale burgers - dient ter ere van de nagedachtenis van de soldaten van het Britse rijk, die streden en stierven in de onsterfelijke Ypres Salient tijdens de Eerste Wereldoorlog.

DSC WEBN0000542 2 6186

DSC WEBN0000542 2 6183

 
It is the aim of the Last Post Association to maintain this ceremony in perpetuity.

DSC WEBN0000542 2 6156

DSC WEBN0000542 2 6192

Het is de bedoeling van de Last Post Association om deze ceremonie in eeuwigheid te blijven doen.

 DSC WEBN0000542 2 6199

DSC WEBN0000542 2 6200

Today is the 27484 day of the Last Post ceremony.


DSC WEBN0000542 2 6213

Vandaag is de 27484 dag van de Last Post ceremonie.

 DSC WEBN0000542 2 5989