dinsdag, 18 oktober 2011

Het Gravensteen

Het Gravensteen in Gent is de enige overgebleven middeleeuwse burcht in Vlaanderen met een vrijwel intact verdedigingssysteem. Tijdens de 1ste en 2de eeuw werd op deze plaats al eerder kortstondige bewoning gekend in de Romeinse tijd, maar werd daarna opnieuw verlaten.

DSC WEBN0001631 7 2483.jpg

Pas in 837-879 zou Graaf Boudewijn I de eerste versterking hebben laten oprichten als verdediging tegen de invallen van de Noormannen. Voor de bouw van een versterkte gathol kozen de graven van Vlaanderen voor een hoge zandduin met moerassige oevers te midden van de Leie-armen. 

DSC WEBN0001631 7 2479.jpg

zaterdag, 08 oktober 2011

Stroppendrager ?

DSC WEBN0001619 7 2535.jpg

DSC WEBN0001619 7 2537.jpg

dinsdag, 04 oktober 2011

Geeraard de Duivelsteen

Het Geeraard de Duivelsteen is een gebouw in de stad Gent. Het steen speelde een belangrijke rol bij de verdediging van de Portus Ganda, een handelsnederzetting die aan de wieg stond van het ontstaan van Gent. Het is een voormalig gotisch steen (stenen huis van een edelman) uit de 13e eeuw, genoemd naar ridder Gheeraert van Ghent, bijgenaamd de Duivel. Het gebouw werd in de 14e eeuw eigendom van de stad. Het vervulde in de loop van de eeuwen diverse functies: ridderverblijf, wapenarsenaal, klooster, school, bisschoppelijk seminarie, krankzinnigengesticht en gevangenis.

 

DSC WEBN0001620 7 2075.jpg

 

donderdag, 29 oktober 2009

Gent

Inderdaad vluchtig even door Gent gereden en een paar foto's genomen en het heeft me overtuigt om zeker eens terug te gaan! Callemie en Gerda hadden het als eerste goed geraden. We genieten nog even van die heldere blauwe luchten!

DSC WEBN00009779  4  2075